FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Obres

Data Avís: 14.07.2010 Ampliació termini presentació d'ofertes
Es modifica el termini previst per a la presentació d'ofertes ampliant-se fins el dia 19/07/2010 a les 14:00 hores
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Obra del projecte executiu d'instal.lacions i tancaments interiors de l'ampliació del restaurant de Vall de Núria

REFERÈNCIA PNP20/10
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 30.06.2010
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 319.893,37 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVICE POINT
C/ Pau Casals,161-163 (El Prat de LLobregat)
Tel. 93 508 29 00
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 19.07.2010 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 13.09.2010]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT TAU ICESA / 303.423,85 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 28.07.2010 [data publicació al perfil: 29.07.2010]