FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 26.11.2010 Modificació Plec Tècnic i dates presentació
Per errada en el Plec Tècnic, s'amplia el termini de presentació de propostes fins al 11/01/2011 i s'estableix com a nova data d'obertura d'ofertes el 13/01/2011.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Cessió de l'explotació de la publicitat estàtica i determinades accions comercials a les estacions i trens de les línies Metropolitanes d'FGC

REFERÈNCIA PO31/10
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 04.11.2010
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 1.100.000,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 11.01.2011 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 13.01.2011 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 13.01.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT MAIN IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA, SA / 1.100.000,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 15.02.2011 [data publicació al perfil: 15.02.2011]