FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subministraments

Data Avís: 04.04.2011 Modificació condicions de pagament
Modificació al Plec Administratiu del Quadre de Caracterítiques apartat H de les condicions de pagament que es redueixen de 90 dies a 50, 40 o 30 dies per a comandes que es generin als anys 2011, 2012 o 2013 respectivament.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Subministrament de la uniformitat del personal de Línies Metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pel període del 01.01.2012 al 31.12.2015.

REFERÈNCIA PO08/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 01.03.2011
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 04.03.2011 DOUE núm.S44
10.03.2011 DOGC núm. 5834
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 856.412,66 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 11.04.2011 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 14.04.2011]
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 28.04.2011 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES TÈCNIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 29.04.2011]
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 19.05.2011 · 12:10h.
VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES I RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 20.05.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT EL CORTE INGLÉS, SA / 815.628,94 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 06.06.2011 [data publicació al perfil: 06.06.2011]
DATA DE CONTRACTE 29.06.2011 [data publicació al perfil: 29.06.2011]
PUBLICACIÓ ANUNCI ADJUDICACIÓ 16.07.2011 DOUE núm. S135 i núm. S140