FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

1.pdf Data Avís: 18.05.2011 Modificació Plec Tècnic
S'introdueixen esmenes al Plec Tècnic en el seu punt 4 (Funcions i descripcions generals del servei) i als annexes 1 (Punt 24 - Obertura i tancament d'estacions) i 2 (Quadres cobertura de servei).
Veure document adjunt "Fe d'errades" i Plec Tècnic modificat
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Serveis de seguretat i vigilància i serveis auxiliars de les estacions, dependències i material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a les seves línies: Barcelona – Vallès , Llobregat – Anoia, Funiculars i Cremallera de Montserrat i Lleida – La Pobla

REFERÈNCIA PO11/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 08.04.2011
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 18.04.2011 DOGC núm.5861
19.04.2011 DOUE núm. S76
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 8.970.287,96 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 24.05.2011 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 27.05.2011]
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 09.06.2011 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES TÈCNIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 10.06.2011]
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 14.07.2011 · 12:00h.
VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES I RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 18.07.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 29.07.2011]
DATA D'ADJUDICACIÓ 04.08.2011 [data publicació al perfil: 29.07.2011]
DATA DE CONTRACTE 19.08.2011 [data publicació al perfil: 19.08.2011]
PUBLICACIÓ ANUNCI ADJUDICACIÓ 25.10.2011 DOUE núm. S205
25.10.2011 DOUE núm. S205
25.10.2011 DOUE núm. S205