FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 14.12.2011 Substitució de l'Annex 1 "Relació del personal actual" del Plec tècnic
Es substitueix l'Annex 1 "Relació del personal actual" del Plec de Clàusuales tècniques particulars.
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Servei de neteja dependències del taller de Martorell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per un període de 12 mesos.

REFERÈNCIA PNP19/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 02.12.2011
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 77.304,25 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 20.12.2011 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 22.12.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT CAN CET (Centre d'Inserció Social Laboral, SL) / 66.347,44 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 21.02.2012 [data publicació al perfil: 23.02.2012]
DATA DE CONTRACTE 14.03.2012 [data publicació al perfil: 22.03.2012]