FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 12.12.2012 Declaració de desert lots 3 i 4
Es declaren deserts els lot 3 i 4 adjudicant-se en aquesta licitació únicament els lots 1 i 2
 
fe errades definitiu.pdf Data Avís: 11.12.2012 Es modifica la data del contracte i el Quadre d'ofertants i ofertes presentades
Veure fe d'errades
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Cessió d'un espai a l'estació d'esquí de Vall de Núria i dret prioritari de prestar els serveis d'escola d'esquí i/o escola d'activtats físico-esportives en el medi natural

REFERÈNCIA PNP14/12
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 21.09.2012
PRESSUPOST DE LICITACIÓ INFORMACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 09.10.2012 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 11.10.2012]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 16.11.2012]
DATA D'ADJUDICACIÓ 05.11.2012 [data publicació al perfil: 16.11.2012]
DATA DE CONTRACTE 01.12.2012 [data publicació al perfil: 16.11.2012]