FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Renovació del sistema de classificació de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC

REFERÈNCIA CO1/14
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.10.2014
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 07.10.2014 DOGC
03.10.2014 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 0,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.10.2015 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 08.10.2015 · 00:00h.