FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Serveis

Data Avís: 27.05.2016 DESISTIMENT LICITACIÓ
En relació el Concurs PO10/2016 i una vegada rebuts diversos escrits , s'ha procedit a consultar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el qual ha fet unes indicacions a incorporar en els plecs que no consten, pel que es procedeix a la seva valoració, i, atesa la manca de temps per resoldre i el termini de presentació d'ofertes, FGC desisteix de la present licitació quedant sense efecte.
 
Data Avís: 13.05.2016 Ampliació termini presentació ofertes i modificació data obertura sobre

Nova data límit per a la recepció d'ofertes: 30 de maig de 2016 en el mateix horari i condicions indicats al Plec
Nova data obertura pública ofertes: 3 de juny de 2016 a les 12:00 hores al mateix lloc indicat al Plec
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Procediment amb concurrència pública d'ofertes per a l'aprofitament de determinada superfície de pasturatge a les pistes de l'estació d'esquí de La Molina dels FGC

LICITACIÓ ANULADA  
REFERÈNCIA PO10/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 06.05.2016
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 07.05.2016 Regió 7
10.05.2016 DOGC
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 8.000,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 30.05.2016 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 03.06.2016 · 12:00h.