FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'Escales Mecàniques

REFERÈNCIA HM01/13
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 23.04.2013
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 25.04.2013 DOGC núm 6363
30.04.2013 DOUE núm S84
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 30.04.2016 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 30.04.2016 · 00:00h.