FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per l'homologació d'ascensors

REFERÈNCIA HM01/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 13.03.2015
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
RESUM CERTIFICACIONS HOMOLOGACIÓ INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 13.03.2017 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 13.03.2017 · 00:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 22.09.2017]