FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Arrendament del Circuit de Quads de la zona anomenada Esport-Center dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per pel període de 4 anys amb possibilitat d'una pròrroga per un període de 2 anys.

REFERÈNCIA PSP36/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 27.03.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Cànon fix de 4.000€ preu sense IVA import total per un termini de 4 anys. El preu cànon fix resultant de l'adjudicació serà innegociable durant la vigència del contracte, repartint-se a parts iguals durant els 4 anys de vigència, independentment de l'inici o l'acabament de la temporada comercial
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 04.04.2017 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 10.04.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT PAINTBALL&QUADS, SCP / 4.800,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 03.05.2017 [data publicació al perfil: 03.05.2017]