FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació oberta > Serveis

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'ascensors

REFERÈNCIA HM02/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 22.09.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Sistema de classificació per a l'homologació de proveïdors
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 26.09.2020 · 23:55h.