FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació oberta > Subministraments

quadre energia 2017.pdf Data Avís: 26.01.2018 Relació empreses classificades  
Data Avís: 26.01.2018 Adjudicació subministrament energía elèctrica 2018
L'adjudicatari del subministrament d'energia ha estat ENDESA ENERGIA, SA.
Per detalls de l'adjudicació, consulteu el perfil del contractant d'FGC dins la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat

REFERÈNCIA C02/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 02.11.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 31.10.2017 DOUE
07.11.2017 DOGC
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d'un sistema de classificació de proveïdors no existeix pressupost de licitació. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 31.12.2018 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 31.12.2018 · 00:00h.