FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Bitllets FGC

BITLLET SENZILL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Bitllet senzill * 2,20 3,10 4,10 5,25 6,70 7,80
2 en 1 ** 4,40 6,20 8,20 10,50 13,40 15,60
4 en 1 ** 8,80 12,40 16,40 21,00 26,80 31,20

* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema...
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes...

ABONAMENTS FGC

 
  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7
METRO DEL VALLÈS
Trimestral 92,45 140,55 184,45 229,40 255,75 313,65 --
Trim. FM/FN Cat. general 73,95 112,45 147,55 183,50 204,60 250,90 --
Trim. FM/FN Cat. especial 46,25 70,30 92,25 114,70 127,90 156,85 --
Anual 294,70 414,35 552,30 659,25 734,20 834,35 --
METRO DEL BAIX LLOBREGAT
Trimestral 105,80 129,45 158,10 196,85 223,70 281,35 392,05
Trim. FM/FN Cat. general 84,65 103,55 126,50 157,50 178,95 225,10 313,65
Trim. FM/FN Cat. especial 52,90 64,75 79,05 98,45 111,85 140,70 196,05
Anual 285,50 342,80 418,00 531,15 596,75 755,40 1.072,15
LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA
Trimestral 101,30 183,40 267,50 419,50 465,40 556,25 639,90
Trim. FM/FN Cat. general 81,05 146,70 214,00 335,60 372,30 445,00 511,90
Trim. FM/FN Cat. especial 50,65 91,70 133,75 209,75 232,70 278,15 319,95
Anual 281,90 498,60 805,15 1.208,00 1.421,45 1.728,30 1.910,50

T-REGIONAL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu -- 10,50 18,05 -- -- --

Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.

PENSIONISTA

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Targeta de pensionista (*) 4,00 -- -- -- -- --
Bitllet 50% ** 1,10 1,55 2,05 2,65 3,35 3,90
Bitllet 50% 2 en 1 ** 2,20 3,10 4,10 5,30 6,70 7,80
Bitllet 50% 4 en 1** 4,40 6,20 8,20 10,60 13,40 15,60
Bitllet 75% ** 0,55 0,75 1,05 1,30 1,65 1,95
Bitllet 75% 2 en 1 ** 1,10 1,50 2,10 2,60 3,30 3,90
Bitllet 75% 4 en 1** 2,20 3,00 4,20 5,20 6,60 7,80

Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
(*) Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'

PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 1,10 1,55 2,05 2,65 3,35 3,90

Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l’ICASS, amb indicació que la persona titular ha d'anar acompanyada, atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d’acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.

FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Bitllet senzill 20% (*) Cat. general 1,75 2,50 3,30 4,20 5,35 6,25
Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial 1,10 1,55 2,05 2,65 3,35 3,90
T-Família nombrosa i monoparental (**) 32,65 54,50 76,45 95,20 112,05 124,75

(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.

FUNICULAR DE GELIDA

 
  Adult Tercera Edat
Bitllet senzill 2,20 0,90

Punts de venda BITLLET SENZILL i PENSIONISTA
Centres d'Atenció al Client (Pl.Catalunya i Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.

Punts de venda ABONAMENTS
A la línia Barcelona-Vallès podeu adquirir els abonaments al Centres d'Atenció al Client i a les màquines de venda automàtica de les estacions, a excepció de l'abonament trimestral de família nombrosa que es pot adquirir exclusivament als Centres d'Atenció al Client.
A la línia Llobregat-Anoia podeu adquirir els abonaments als Centres d'Atenció al Client.

Punts de venda T-REGIONAL
Centres d'Atenció al Client (Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica i taquilles de les estacions incloses en l'àmbit d'aplicació

Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA
Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.