FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

INTERMODEL

El transport de mercaderies per ferrocarril a Europa te una quota de mercat molt inferior a la del transport per carretera, degut en part a la rigidesa d'operació en el centres de producció, consum y intermodalitat. Aquest projecte pretén desenvolupar una plataforma de decisió integrada per el disseny i planificació de terminals logístiques intermodals que permeti una reinvenció del model actual de transport. Tenint en compte que el transport de mercaderies es una activitat creixent a FGC, aquesta eina permetria la optimització dels processos actuals i l'increment d'aquesta activitat. Les principals característiques de la plataforma son les següents:

- Eina basada en la metodologia BIM adaptada a les terminals logístiques intermodals tenint en compte les fases de disseny, planificació, operació i manteniment.

- Simulació avançada de diversos escenaris en les diferents opcions de terminal amb indicadors de: costs, manteniment, eficiència energètica, productivitat, capacitat i impactes ambientals.

- Determinació dels impactes en l'àrea circumdant a la terminal i en la xarxa logística existent en termes funcionals, econòmics i ambientals.

- Optimització dels processos basats en la intermodalitat.

www.intermodeleu.eu

Subvenció: programa Europeu H2020