FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

5G-PICTURE

El projecte desenvoluparà y demostrarà una infraestructura convergent fronthaul i backhaul integrant solucions avançades per xarxes òptiques sense fil amb connexió 5G.

Per abordar les limitacions de les aproximacions actuals D-RAN i C-RAN, 5G-PICTURE utilitzarà particions funcionals que poden ésser seleccionades de manera dinàmica per optimitzar recursos i millorar l'eficiència energètica. Això dona com a resultat un canvi de paradigma, de RAN i C-RAN a "Desagregada RAN" (DA-RAN). DA-RAN es un nou concepte on els components de hardware i software estan desagregats en tots els dominis sense fil, òptics y d'emmagatzematge. La desagregació dels recursos permet el desacoblament dels components creant un fons comú de recursos on poden ésser independentment seleccionats y localitzats en funció de la demanda per composar qualsevol servei d'infraestructura desitjat.

Les eines clau que necessita el DA-RAN son: la sofwarització de la xarxa, migrant del model convencional de xarxa tancada cap a una xarxa suportada per una plataforma de referencia oberta; i el hardware programable, on el hardware es configura directament sobre les funcions de les xarxes per proporcionar l'execució necessària.

Subvenció: programa Europeu H2020