FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 26.07.2010 Correcció Classificació
Es modifica el Plec Administratiu per correcció de la Classificació Empresarial Requerida
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de gestió per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

REFERÈNCIA PO23/10
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 20.07.2010
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 22.07.2010 DOUE núm. S140
22.07.2010 DOGC núm. 5676 i núm 5686
PRESSUPOST DE LICITACIÓ INFORMACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 07.09.2010 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 09.09.2010 · 12:10h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 10.09.2010]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 08.11.2010]
DATA D'ADJUDICACIÓ 08.11.2010 [data publicació al perfil: 08.11.2010]
PUBLICACIÓ ANUNCI ADJUDICACIÓ 09.12.2010 DOUE núm. S239