FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Data Avís: 13.12.2010 Rectificació del plec administratiu
En data 13/12/2010 es substitueix el plec administratiu rectificant el termini d'excució de 9 a 10 mesos, sense que es vegin afectats ni l'import de licitació, ni les dates previstes d'inici i finalització del servei.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Servei de Neteja de les dependències de l'estació de Muntanya de Vall de Núria per l'any 2011

REFERÈNCIA PO03/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 03.12.2010
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 10.12.2010 DOGC núm. 5772 i núm. 5776
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 128.348,83 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ [modificat: 13.12.2010 / En data 13/12/2010 es substitueix el plec administratiu rectificant el termini d'excució en 10 mesos (des de 01/03/2011-31/12/2011)]

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 10.01.2011 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 12.01.2011]
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 20.01.2011 · 12:20h.
RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES TÈCNIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 26.01.2011]
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 10.02.2011 · 12:10h.
VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES I RESULTAT D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMIQUES INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 11.02.2011]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT SERVEIS MANTENIMENT PIRINEU, SL / 121.289,60 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 10.03.2011 [data publicació al perfil: 10.03.2011]
DATA DE CONTRACTE 01.04.2011 [data publicació al perfil: 01.04.2011]