FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per l'homologació d'ascensors

REFERÈNCIA HM01/15
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 13.03.2015
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 13.03.2017 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 13.03.2017 · 00:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 22.09.2017]