FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Venda de desferra de carrils tipus 54 UIC i 45 UNE dipositats a Manresa Alta, Martorell Enllaç Rubí i Sant Llorenç de Montgai

REFERÈNCIA S09/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 26.09.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Tipus mínim de licitació per kg, impostos i despeses exclosos: 175 €/tona
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 03.10.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 04.10.2017 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 11.10.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT FERIMET, SLU / 99.975,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 30.11.2017 [data publicació al perfil: 30.11.2017]