FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Data Avís: 14.09.2010 MODIFICACIÓ PLECS
En data 14/09/2010 es substitueixen els plecs afegint l'annex número 1 omés inicialment
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Subhasta de fil de coure procedent de l'estació de Terrassa

REFERÈNCIA S01/10
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.09.2010
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 35.000,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 28.09.2010 · 14:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 04.10.2010]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT FRANCISCO ALBERICH / 5,61 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 07.10.2010 [data publicació al perfil: 07.10.2010]