FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Subministraments

Data Avís: 06.10.2011 LICITACIÓ ANUL·LADA

En virtut del que preveu el plec administratiu de la licitació en l'apartat H del quadre de característiques, aquesta licitació es declara anul·lada en data 6/10/2011.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Subministrament i distribució de 3.000 lots de Nadal per al personal de Línies Metropolitanes, Cremallera i Funiculars de Montserrat, La Molina i Núria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

REFERÈNCIA PO27/11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 16.09.2011
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 21.09.2011 DOGC núm 5968
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 148.500,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 05.10.2011 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES 13.10.2011 · 12:30h.
DATA OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES 27.10.2011 · 12:30h.
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 04.01.2012]
DATA D'ADJUDICACIÓ 06.10.2011 [data publicació al perfil: 04.01.2012]