FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió per a punts de subministrament superiors a 10 KW, a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC

REFERÈNCIA C01/12
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 14.09.2012
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 14.09.2012 Sistema de classificació indefinit amb renovacions anuals
20.09.2012 DOGC núm 6217
25.09.2012 DOUE núm S184
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
RESUM CERTIFICACIONS CLASSIFICACIÓ INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 26.09.2013 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 26.09.2013 · 00:00h.