FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subministraments

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Renovació del sistema de classificació de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensió a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC

REFERÈNCIA C01/13
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.10.2013
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 07.10.2013 DOGC
08.10.2013 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
RESUM CERTIFICACIONS CLASSIFICACIÓ INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 11.10.2014 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 11.10.2014 · 00:00h.