FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

PO05-14 Plec versio2.pdf Data Avís: 20.03.2014 Modificació del document Condicions de contractació i nova data de presentació d'ofertes
- Es modifiquen les Condicions de contractació per afegir els apartats "Condicions per a la presentació d'ofertes" i "Condicions de selecció de les propostes i valoració d'ofertes per a la selecció de l'arrendatari"
-S'amplia el termini per a la presentació d'ofertes fins a l'1 d'abril a les 14:00h
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Arrendament de l'edifici Esportcenter i terrenys adjacents en el terme municipal de Rialp

REFERÈNCIA PO05/14
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 10.03.2014
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 11.03.2014 El Segre
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Els ofertants indicaran l'import de lloguer mensual proposat per l'arrendament
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 25.03.2014 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 26.03.2014 · 13:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 11.04.2014]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT SEFOCAT SL / 117.500,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 10.04.2014 [data publicació al perfil: 16.04.2014]