FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació oberta > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'escales mecnàniques

REFERÈNCIA HM02/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.07.2016
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 18.07.2016 DOGC
16.07.2016 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.07.2019 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 08.07.2019 · 00:00h.