FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació oberta > Serveis

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'ascensors

REFERÈNCIA HM02/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 22.09.2017
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Sistema de classificació per a l'homologació de proveïdors
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 26.09.2020 · 23:55h.