FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Serveis

1MODIFICACIO HM0111.pdf Data Avís: 26.07.2012 Modificació de les Condiciones Generals
Es modifiquen les Condiciones Generals del sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'ascensors per actualitzar normativa legal de referència.
 

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per l'homologació d'ascensors

REFERÈNCIA HM01-11
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 16.06.2011
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 22.06.2011 DOUE núm S118
23.06.2011 DOGC núm 5906
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
RESUM CERTIFICACIONS D'HOMOLOGACIÓ INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 23.06.2014 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 23.06.2014 · 00:00h.