FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació oberta > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'escales mecnàniques

REFERÈNCIA HM02/16
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.07.2016
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A DIARIS OFICIALS 18.07.2016 DOGC
16.07.2016 DOUE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 08.07.2019 · 00:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 08.07.2019 · 00:00h.