FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Servei per a la instal·lació i explotació de màquines autoexpenedores de sòlids i líquids (vending) a les estacions de Montserrat, Vall de Núria, La Molina i Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat

REFERÈNCIA PO02/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 22.02.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Lot 1- Montserrat: 22.000,00 € Lot 2 – La Molina: 2.943,75 € Lot 3 – Vall de Núria: 9.250,00 € Lot 4 – Ferrocarril Turístic Alt Llobregat: 100,00 € cànon fix anual
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 17.03.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 30.03.2017 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 24.03.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT L'AGRÍCOLA REGIONAL, SA - Lot 1 / 22.000,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 10.05.2017 [data publicació al perfil: 10.05.2017]
DATA DE CONTRACTE 10.05.2017 [data publicació al perfil: 10.05.2017]