FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Venda per desballestament de divers material mòbil d'FGC

REFERÈNCIA S02/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 29.03.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 29.309,52 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 11.04.2017 · 14:00h.
RELACIÓ D'OFERTANTS INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 12.04.2017]
DATA OBERTURA OFERTES 12.04.2017 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 12.04.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT HIERROS ALTADILL, SL / 39.000,00 € (IVA exclòs)
DATA D'ADJUDICACIÓ 30.05.2017 [data publicació al perfil: 30.05.2017]