FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa d'Adjudicació > Serveis

Licitació Procediment Obert Licitació Procediment Obert

Aprofitament de determinada superfície pasturable a les pistes de l'estació d'esquí de La Molina dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

REFERÈNCIA PO12/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 08.05.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 10.700,00€ (IVA 21% Exclòs) per cada una de les temporades d'aprofitament de les pastures.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 19.05.2017 · 14:00h.
DATA OBERTURA OFERTES 30.05.2017 · 12:00h.
RESULTAT D'OBERTURA INFORMACIÓ  [data publicació al perfil: 22.05.2017]
EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT [Adjudicació que es declara deserta en data 22.05.2017]