FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Fitxa de Licitació pendent d'adjudicació > Subhastes

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Venda de desferra de pilones de l'obra de la catenària de via a la Vall de Núria

REFERÈNCIA S05/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 26.06.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 48.100,00 € (IVA exclòs)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 04.07.2017 · 14:00h.