FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a la qual podeu accedir amb aquest enllaç:
Dins de la Plataforma de serveis contractació pública podeu tenir accés al "punt de trobada", adreçat a licitadors per tal d'impulsar la compra col.laborativa, on es poden consultar les dades d'altres empreses que han mostrat llur disponibilitat per licitar.
No obstant, la publicitat d'aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d'obres, subministraments o serveis tals com contractes patrimonials, d'explotació de negocis i d'altres tant pel que fa les pròpies d'FGC com les d'aquelles empreses en els quals té participació, es durà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina a la que podeu accedir amb aquest enllaç: