ESPAI ÈTIC

En l’Espai Ètic que FGC posa a disposició de les seves parts interessades es pot consultar el Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats mercantils, així com altra normativa aplicable.

També es posa a disposició un formulari per facilitar la realització de consultes o comunicats d’incompliment que garanteix la confidencialitat i l’anonimat si així és prefereix, i poder fer el seguiment del tràmit que correspongui en cada cas.

El Comitè d’Ètica, el formen set persones (cinc titulars i dues suplents) nomenades pel Consell d’Administració d’FGC i té com a missió vetllar pel compliment del Codi Ètic d’FGC i de les seves societats mercantils, contribuent a la promoció del comportament ètic del seu personal. Entre les seves funcions està la de rebre i respondre les consultes i de rebre, investigar i resoldre les comunicacions d’incompliment.

Membres titulars

  • Antonio García Leyva, responsable de Responsabilitat Social, d’FGC Organització i Persones
  • Marta Herrero Calvo, responsable de Gestió Administrava de l’Oficina Administrativa i de Control de Gestió d’FGC Operadora
  • M. Mercè Morera Santafé, responsable de Gestió de Clients, d’FGC Operadora
  • Anna Sentís Leris, tècnica mitjana de Coordinació Administrativa de l’Assessoria Jurídica, d’FGC Economicofinancera i Jurídica
  • Laura Vives Clavero, cap comercial d’FGC Turisme i Muntanya

Membres suplents

  • Rubèn Rico Ortiz, responsable de Material Mòbil de Mercaderies i Material Històric Dièsel d’FGC Infraestructura
  • Francesc Solé Claus, responsable de Sistemes d’Informació Economicofinancers de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Realitzar consulta o comunicat d’incompliment del Codi Ètic

(Arxiu format: PDF, JPG, PNG Màx: 5MB)

La sol·licitud de les vostres dades, que no se cediran a tercers excepte en els casos legalment previstos, té com a finalitat la gestió de les consultes.

SI TENS MENYS DE 16 ANYS EL CONSENTIMENT L’HA D’AUTORITZAR EL TEU TUTOR LEGAL O EL TITULAR DE LA TEVA PÀTRIA POTESTAT.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l´informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de gestionar les peticions de les persones interessades. Els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició podran ser exercitats adreçant els seus escrits a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ref. LOPD C/Vergos 44, 08017-BARCELONA” o a l´e-mail: lopd@fgc.cat

Menu
X