Quan caduquen els bitllets?

Caducitat dels títols

Els títols de transport adquirits l’any 2022 tindran validesa fins el 31 de desembre de 2023, a excepció de la T-casual que manté la caducitat del 15 de gener de 2023 anunciada.

Bescanvi de títols integrats

Els títols T-casual adquirits durant l’any 2022 i sense començar a utilitzar es podran bescanviar per títols del mateix tipus fins al 31 de març de 2023 abonant la diferència de preu. Per a la resta de títols adquirits el 2022 no s’efectuaran bescanvis atès que es poden seguir utilitzant durant el 2023.

Es bescanvien els títols que no siguin operatius com a conseqüència d’un mal funcionament de les màquines de validació.

En canvi, no donen dret a un bescanvi ni a una compensació:

  • Les targetes malmeses per la persona usuària.
  • Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial.
  • Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial.
  • La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades).

You may also be interested in:

Formalities

Logo fletxa dreta negra

Pensioners

Logo fletxa dreta negra

Conditions of service

Logo fletxa dreta negra
No results found.
No results found.

Customer Service

Do you have further questions?

If you still have some questions please fill the form on the queries page and we will help you.

Customer Service

If you still have some questions please fill the form on the queries page and we will help you.