Es construirà un pas elevat que millorarà la seguretat viària i ferroviària al municipi