La tipologia de pantalla que s’instal·larà minimitza l’impacte visual d’aquest tipus d’infraestructura