FGC

Col·laboració d'entitats

Amb l’objectiu de difondre les polítiques i les accions que permeten a les entitats de serveis socials millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya cedira espais propis d’algunes de les seves estacions, perquè aquestes institucions puguin exposar i informar als clients d’FGC dels seus projectes i activitats.

Els espais que se cediran, sempre que estiguin disponibles, són els següents:

Línia Barcelona-Vallès
• Pl. Catalunya: vestíbul Bergara
• Provença: vestíbul enllaç Metro
• Gràcia: passadís entre accessos
• Sarrià: vestíbul superior
• Terrassa Rambla: passadís Blasco de Garay
• Universitat Autònoma: vestíbul superior
• Sabadell Rambla: vestíbul intermedi
• Sabadell-Estació: al costat del quiosc

Línia Llobregat-Anoia
• Pl. Espanya: vestíbul superior
• Ildefons Cerdà: passadís sortida Centre Comercial
• Gornal: vestíbul
• L’Hospitalet Av. Carrilet: accés Av. Carrilet/Rambla Marina/carrer Cobalt
• Manresa Alta: vestíbul
• Igualada: accés andana

FGC disposa d’uns espais publicitaris a l’interior dels trens (espais tertúlia) que es podran utilitzar en la mesura en què estiguin lliures.

Se cediran espais als vestíbuls d’algunes estacions (segons disponibilitat) per lliurar documentació informativa, sempre i quan la distribució es faci amb personal d’entitats d’integració social (persones amb disminucions)

Formulari de col·laboració d'entitats

Identificació

Documentació general requerida sobre l’entitat

Certificat inscripció registre l’Entitat

Pòlissa de responsabilitat civil

Abast de la col·laboració

Serveis requerits

Temps

Documentació específica del projecte

En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran incloses en una base de dades, el responsable de la qual és FGC. FGC tractarà la informació amb la finalitat d'elaborar informes interns sobre el grau de satisfacció del nostres usuaris. En qualsevol moment podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-vos a FGC, carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona, indicant la referència LOPD.

X