FGC

ESPAI ÈTIC

En l’Espai Ètic que FGC posa a disposició de les seves parts interessades es pot consultar el Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats mercantils, així com altra normativa aplicable.

També es posa a disposició un formulari per facilitar la realització de consultes o comunicats d’incompliment que garanteix la confidencialitat i l’anonimat si així és prefereix, i poder fer el seguiment del tràmit que correspongui en cada cas.

El Comitè d’Ètica, el formen set persones (cinc titulars i dues suplents) nomenades pel Consell d’Administració d’FGC i té com a missió vetllar pel compliment del Codi Ètic d’FGC i de les seves societats mercantils, contribuent a la promoció del comportament ètic del seu personal. Entre les seves funcions està la de rebre i respondre les consultes i de rebre, investigar i resoldre les comunicacions d’incompliment.

Membres titulars

  • Elena Vidal, Responsable de Serveis Jurídics d’FGC Serveis Corporatius
  • Montse de Vicente-Tutor, Responsable de Desenvolupament d’Aplicacions de Recursos Humans de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Santiago Zamora, Cap de l’Oficina Administrativa i de Control de Gestió d’FGC Operadora
  • Ramon Tomàs, Cap de l’Àrea de Coordinació d’FGC Turisme i Muntanya
  • Esteve Martín, Cap de Prevenció i Responsabilitat Social Empresarial d’FGC Direcció Social Corporativa

Membres suplents

  • Mercè Morera, Responsable de Gestió de Clients d’FGC Operadora
  • Miguel Iniesta, Cap de l’Oficina tècnica i administrativa de Xarxa Ferroviària i Projectes

Realitzar consulta o comunicat d’incompliment del Codi Ètic

(Arxiu format: PDF, JPG, PNG Màx: 5MB)

La sol·licitud de les vostres dades, que no se cediran a tercers excepte en els casos legalment previstos, té com a finalitat la gestió de les consultes.

SI TENS MENYS DE 16 ANYS EL CONSENTIMENT L’HA D’AUTORITZAR EL TEU TUTOR LEGAL O EL TITULAR DE LA TEVA PÀTRIA POTESTAT.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l´informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de titularitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de gestionar les peticions de les persones interessades. Els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició podran ser exercitats adreçant els seus escrits a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ref. LOPD C/Vergos 44, 08017-BARCELONA” o a l´e-mail: lopd@fgc.cat

X