ESPAI ÈTIC

En l’Espai Ètic que FGC posa a disposició de les seves parts interessades es pot consultar el Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats participades, així com altra normativa aplicable.

També es posa a disposició un formulari per facilitar la realització de consultes que garanteix la confidencialitat, i poder fer el seguiment del tràmit que correspongui en cada cas.

Documents

Logo PDF justificant

Codi ètic d’FGC

Logo PDF justificant

Organització i funcionament del comitè d’ètica

Logo PDF justificant

Llei de transparència

Logo PDF justificant

Estatus d’FGC

Logo PDF justificant

Informe de tancament de mandat 2017-2019

Logo PDF justificant

Codi conducta dels alts càrrecs de la Generalitat

Vídeo codi ètic FGC

Membres actuals

  • Antonio García Leyva, responsable de Responsabilitat Social, d’FGC Organització i Persones
  • Marta Herrero Calvo, responsable de Gestió Administrava de l’Oficina Administrativa i de Control de Gestió d’FGC Operadora
  • Anna Sentís Leris, tècnica de l’àrea de Bon Govern Corporatiu, d’FGC Direcció General
  • Laura Vives Clavero, cap comercial d’FGC Turisme i Muntanya
  • Rubèn Rico Ortiz, responsable de Material Mòbil de Mercaderies i Material Històric Dièsel d’FGC Infraestructura
  • Sergi Quiroga Rodríguez, responsable de l’Oficina Tècnica i Administrativa d’FGC Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Berta del Moral Bernaus, Tècnica de l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes

Bústia ètica

bustia etica

Bústia ètica – Comitè d’ètica d’FGC

Canal telemàtic segur per formular consultes de manera confidencial i anònima.
Teniu dubtes sobre si l’organització està aplicant correctament el Codi Ètic d’FGC?