ESPAI ÈTIC

En l’Espai Ètic que FGC posa a disposició de les seves parts interessades es pot consultar el Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats participades, així com altra normativa aplicable.

També es posa a disposició un formulari per facilitar la realització de consultes que garanteix la confidencialitat, i poder fer el seguiment del tràmit que correspongui en cada cas.

El Comitè d’Ètica, el formen set persones nomenades pel Consell d’Administració d’FGC i té com a missió vetllar pel compliment del Codi Ètic d’FGC i de les seves societats participades, contribuint a la promoció del comportament ètic del seu personal. Entre les seves funcions està la de rebre i respondre consultes i realitzar recomanacions respecte del Codi Ètic i la seva aplicació.

Membres actuals

  • Antonio García Leyva, responsable de Responsabilitat Social, d’FGC Organització i Persones
  • Marta Herrero Calvo, responsable de Gestió Administrava de l’Oficina Administrativa i de Control de Gestió d’FGC Operadora
  • Anna Sentís Leris, tècnica de l’àrea de Bon Govern Corporatiu, d’FGC Direcció General
  • Laura Vives Clavero, cap comercial d’FGC Turisme i Muntanya
  • Rubèn Rico Ortiz, responsable de Material Mòbil de Mercaderies i Material Històric Dièsel d’FGC Infraestructura
  • Sergi Quiroga Rodríguez, responsable de l’Oficina Tècnica i Administrativa d’FGC Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Berta del Moral Bernaus, Tècnica de l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes

Realitzar consulta respecte del Codi Ètic

(Arxiu format: PDF, JPG, PNG Màx: 5MB)

SI TENS MENYS DE 16 ANYS EL CONSENTIMENT L’HA D’AUTORITZAR EL TEU TUTOR LEGAL O EL TITULAR DE LA TEVA PÀTRIA POTESTAT.

Menú
X