EL PLA D'ACCIÓ EN RESPONSABILITAT SOCIAL 2016-2020

El Pla d’Acció RS 2016-2020 representa una adequació a les noves tendències existents i una actualització del Pla d’Acció RS 2013-2015 i ens aporta:

1.- La reformulació de la política d’RS i l’adaptació de l’estratègia i dels objectius d’FGC en matèria de sostenibilitat, identificant les inversions necessàries, per adaptar-nos a les noves expectatives de la ciutadania i del conjunt de les parts interessades.

2.- La confirmació de continuïtat de les actuacions més rellevants que ja estem fent a l’empresa sota el denominador comú de l’RS.

3.- La implantació de noves línies d’actuació per millorar l’alineament d’FGC amb els valors i les noves tendències en desenvolupament sostenible, aportant més valor a la societat i minimitzant el nostre impacte en el medi ambient.

4.- La coordinació dels esforços i la integració de la responsabilitat social en la gestió com a objectius operatius de les diferents àrees i unitats de negoci.

Documentació

Entrada estació
Finestra
Menú
X