Portal de transparència

Transparència Ferrocarrils és el portal on Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya difon les dades relatives al conjunt de la seva activitat, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de la companyia. Els continguts que s’hi referencien són sotmesos, com el mateix web corporatiu (www.fgc.cat), a un procés permanent d’actualització.

En aquest portal podreu:

Fletxa verda dreta
1. Conèixer l’empresa
Fletxa verda dreta
2. Entendre en què s’inverteixen els recursos
Fletxa verda dreta
3. Accedir a la informació per reutilitzar-la
Fletxa verda dreta
4. Saber més coses d’FGC
Fletxa verda dreta
5. Disposar d’informació de primera mà sobre el servei que oferim

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no disposa de la informació prevista en l’article 10, atès que en l´exercici de la seva activitat, no exerceix potestats administratives ni té previstes les competències que en l´art. 10 es descriuen.

 

DEMANEU INFORMACIÓ

Aquest web conté informació sobre la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Us animem a navegar-hi perquè hi trobeu la informació que us pugui interessar. Si us cal una informació que no trobeu, podeu sol·licitar-la a través d’aquest enllaç.

Si utilitzeu aquest enllaç, exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix aquest dret a la informació del sector públic a tota persona ja sigui a títol individual o en representació de persona jurídica.