Planificació i programació

Estudis i informes tècnics justificatius dels nostres plans d’actuació:

Criteris i metodologia d’avaluació:

L’art. 12.3 de la llei de Transparència 19/2014 estableix:

“La informació pública ha d’incloure els criteris i la metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de l’avaluació, una vegada executats”.

El marc d’actuació i gestió d’FGC respon, com es pot observar en el punts a dalt indicats, a uns plans d’infraestructures en matèria de transport públic que venen establerts pel Govern de la Generalitat. Concretament, a través de les atribucions que pertanyen a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. És propi de la natura d’aquests plans que siguin a mig i llarg termini.

Per tant, els criteris per a avaluar el grau d’acompliment de la nostra gestió, (inserida en la part que ens correspongui dels Plans del Govern en matèria de transport i el seu desenvolupament), és matèria pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Podeu trobar més informació dins la web de transparència de la generalitat i en els següents documents: