Mesures relacionades amb la gestió del personal d'FGC

“Per veure totes les mesures que s’han pres a FGC per a la gestió del seu personal podeu dirigir-vos als apartats de la “Memòria d’accions Coronavirus SARS-CoV-2” següents:

  • Apartat 2.2 “Pla de contingència i fases d’actuació pel coronavirus SARS-CoV-2”.
  • Apartat 2.3 “Mesures organitzatives per donar compliment al Pla de contingència”.
  • Apartat 2.4 “Bústia de suport per a la gestió administrativa”.
  • Apartat 2.5 “Altres mesures organitzatives”.
  • Apartat 2.8 “Responsabilitat Social”.
  • Apartat 4 “Seguiment de la plantilla”.
  • Apartat 9 “Retorn a la nova normalitat”.”