FGC

PUNTS DE VENDA

Punts de venda bitllets integrats
Màquines de venda automàtica de les estacions d’FGC i Metro. Taquilles d’FGC i Metro. Servicaixa. Quioscos de premsa.

Punts de venda targetes famílies nombroses 
FGC: Centres d’Atenció al Client de pl. Espanya i pl. Catalunya.
TMB: Centres d’Atenció al Client d’Universitat, Diagonal i Sagrera.
Renfe Rodalies: A totes les taquilles de les estacions.
TUS: cabina d’informació a Sabadell. – TMESA: punt d’informació a Terrassa. – Sagalés: estació d’autobusos a Granollers. – Hispano Igualadina: estació d’autobusos d’Igualada.

DESCARREGA'T LA NOSTRA
APP

nova-app

BITLLETS INTEGRATS

Per saber de quantes zones ha de ser el bitllet que heu d’adquirir, com també, el preu, consulteu la vostra estació d’origen i de destinació en aquest cercador.

t-casual
1 zona 2 zones 3 zones
11,35 € 22,40 € 30,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
39,20 € 45,05 € 47,90 €

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

t-familiar
1 zona 2 zones 3 zones
10,00 € 19,00 € 27,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
35,00 € 40,00 € 42,00 €

Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

t-grup
1 zona 2 zones 3 zones
79,45 € 156,80 € 213,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
274,40 € 315,35 € 335,30 €

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

t-usual

T-USUAL FM/FN Cat. General

t-usual

T-USUAL FM/FN Cat. Especial

t-usual

T-USUAL Bonificació aturats

t-usual

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

t-jove

T-jove FM/FN Cat. General

T-jove_FM_FN GEN

T-jove FM/FN Cat. Especial

T-jove_FM_FN ESP

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

T-FM/FN (70/90) Cat. General

T-70-90 FM-FN GEN

T-FM/FN (70/90) Cat. Especial

T-70-90 FM-FN ESP

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

T-dia

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges l’acabament del servei, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

t-aire
1 zona 2 zones 3 zones
2,05 € 4,05 € 5,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
7,55 € 8,10 € 8,60 €

Títol multipersonal i horari de 2 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), a utilitzar el mateix dia de la primera validació.

Títol de transport vàlid en dies de situació especial de contaminació degudament anunciada i fins a l’acabament del servei. No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

La seva venda s’activa només a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. El preu és l’equivalent de 2 viatges amb la targeta T-casual aplicant un 10% de descompte.

T-16

Informació: http://www.t-16.cat

INFORMACIÓ ANNEXA

X