FGC

PUNTS DE VENDA

Punts de venda bitllets integrats
Màquines de venda automàtica de les estacions d’FGC i Metro. Taquilles d’FGC i Metro. Servicaixa. Quioscos de premsa.

Punts de venda targetes famílies nombroses 
FGC: Centres d’Atenció al Client de pl. Espanya i pl. Catalunya.
TMB: Centres d’Atenció al Client d’Universitat, Diagonal i Sagrera.
Renfe Rodalies: A totes les taquilles de les estacions.
TUS: cabina d’informació a Sabadell. – TMESA: punt d’informació a Terrassa. – Sagalés: estació d’autobusos a Granollers. – Hispano Igualadina: estació d’autobusos d’Igualada.

DESCARREGA'T LA NOSTRA
APP

nova-app

BITLLETS INTEGRATS

Per saber de quantes zones ha de ser el bitllet que heu d’adquirir, com també, el preu, consulteu la vostra estació d’origen i de destinació en aquest cercador.

T-10
1 zona 2 zones 3 zones
10,20 € 20,10 € 27,40 €
4 zones 5 zones 6 zones
35,25 € 40,50 € 43,05 €

Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Aquest títol no és vàlid per arribar a les estacions de Metro de l’Aeroport.

T-50-30

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30
dies consecutius des de la primera validació, en tots
els modes de transport.

T-70-30

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en
30 dies consecutius des de la primera validació, en
tots els modes de transport segons les zones per les
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

T-mes

T-mes FM/FN Cat. General

T-mes_FM_FN GEN

T-mes FM/FN Cat. Especial

T-mes_FM_FN ESP

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat
de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones
delimitades per la primera validació, en tots els modes
de transport segons les zones per les quals es transiti
(pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat
del DNI, NIE o passaport.

T-trimestre

T-trimestre FM/FN Cat. General

T-trimestre_FM_FN GEN

T-trimestre FM/FN Cat. Especial

T-trimestre_FM_FN ESP

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat
de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les
zones delimitades per la primera validació, en tots els
modes de transport segons les zones per les quals
es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar
acompanyat del DNI, NIE o passaport.

T-jove

T-jove FM/FN Cat. General

T-jove_FM_FN GEN

T-jove FM/FN Cat. Especial

T-jove_FM_FN ESP

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert els 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.

T-FM/FN (70/90) Cat. General

T-70-90 FM-FN GEN

T-FM/FN (70/90) Cat. Especial

T-70-90 FM-FN ESP

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

T-dia

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges l’acabament del servei, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

T-16

Informació: http://www.t-16.cat

INFORMACIÓ ANNEXA

X