Els treballs han consistit principalment en la renovació de la central hidràulica de frens, la rehabilitació de les rodes del material mòbil, la revisió general de l’estat del traçat i la renovació de politges.