La jornada se celebra aquest any al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. El programa d’enguany inclou la visita al material mòbil històric que té FGC a la nau cotxera de l’antiga estació de Rubí.