Amb motiu de l’efemèride, FGC ha organitzat una exposició, ha editat un llibre històric i ha vinilat un tren