L’acord forma part de la política de Ferrocarrils de promoció de l’oci, l’esport i la cultura del territori i l’accés a aquesta a través d’un mitjà de transport públic sostenible com és el ferrocarril